Hanul ancutei privighetoarea xxx boy bp vediyo m p 4

Posted by / 07-Feb-2015 12:34

Hanul ancutei privighetoarea

Cozma; • Cântecul grâului (1983), cântec în stil popular pentru cor mixt, versuri de Vlaicu Bârna, în Cântecele satului socialist, Bucureşti, 1984; • Glorie eroilor (1983), pentru solist bas, cor şi orchestră simfonică, versuri de Aristide Mircea; • Partid iubit de ziua ta (1983), pentru cor pe voci egale, versuri de Mircea Block; • Omul păcii (1983), pentru soprană, tenor şi cor, versuri de Harry Negrin; • For Suprem (1984), cântec-marş pentru cor şi pian/orchestră simfonică, versuri de Aristide Mircea, în Cântece pentru tineret, Bucureşti şi în „Muzica”, Bucureşti, 1984; • Şi astăzi în unire (1984), imn pentru mezzosoprană, bas, cor şi orchestră simfonică, versuri de Aristide Mircea; • Un steag, o ţară, un popor (1984), marş pentru cor pe voci egale, versuri de Mircea Block; • Aşa e tineretul (1984), marş pentru cor pe voci egale, versuri de Mircea Block, în Cântece pentru tineret, Bucureşti, 1984; • Patru decenii (1984), marş pentru cor mixt, versuri de Harry Negrin; • Carte de viaţă (1984), marş pentru cor mixt, versuri de Harry Negrin; • Marinari, drum bun (1984), cântec liric pentru cor mixt, versuri de Nicolae Dumitru; • Făurari de frumuseţe (1985), cor pe voci egale, versuri de Mircea Bloc; • La Alba Iulia în cetate (1985), bariton, cor mixt şi orchestră simfonică, versuri de Ion Segărceanu; • Noi, tineretul întregii lumi (1985), cor mixt, versuri de Aurel Felea; • La mulţi ani partid al comuniştilor români (1986), imn pentru cor şi orchestră, versuri de Aristide Mircea, Bucureşti, UGSR, 1986; • Un nume de româncă (1986), solist bariton şi cor de femei pe voci egale, versuri de Mircea Block; • E ţara tânără ca noi (1987), marş pentru cor pe voci egale, versuri de Dan V.

Dimitriu; • Glorie şi pace (1987), solo mezzosoprană şi cor de femei, versuri de Mihai Negulescu; • La mulţi ani cu sănătate, bariton şi cor mixt, versuri de Mircea Block; • Glorie şi pace (1987), mezzosoprană şi cor de femei, versuri de Mihai Negulescu; • Puterea noastră (1988), marş pentru cor a cappella, versuri de Mircea Block; • Cântec tânăr pentru stema ţării (1988), cor bărbătesc, versuri de Aurel Felea; • Jurământul meu (1988), cor bărbătesc, versuri de Mircea Block; • Pentru popor cu tot poporul (1989), cor a cappella, versuri de Mircea Block; • Steag biruitor (1989), cor mixt (4 voci şi pian), versuri de Radu Sălăgean; • Am în viaţă trei iubiri (1989), cor bărbătesc şi solist tenor, versuri de Mircea Block, dedicat muncitorilor forestieri din judeţul Neamţ.

Marinescu; • Pe aripi de oţel (1955), cor bărbătesc, versuri de Fred Firea, în Foaie volantă, Bucureşti, 1955; • Cântec vesel ostăşesc (1955), cântec în stil popular pentru cor ostăşesc pe două voci, versuri de Constantin Teodor, în Ostaşii cântă, Bucureşti, Direcţia Superioară Politică a Armatei; • Eu ţara-mi cânt (1956), cântec-marş pentru cor ostăşesc, versuri de Violeta Zamfirescu, Casa Creaţiei Populare, Bucureşti, 1956; • Cântăm a patriei slavă (1956), marş, versuri de Ion Petrache; • Se-aprind lumini în ţara mea (1956), solo şi cor, versuri de N.

Stroe şi Aurel Felea; • Pământ roditor (1957), versuri de Harry Negrin; • Pescarii (1957), cor, versuri de Stelian Filip; • Cu inima plină de soare (1958), marş pentru cor bărbătesc, versuri de Harry Negrin, Bucureşti, 1959; • Bravul nostru comandant (1959), marş-cântec pentru cor unison, versuri de Jean Gheliuc, în „Viaţa militară”, supliment, Bucureşti, 1959; • Ţara mea, draga mea (1961), cântec în stil popular pentru cor ostăşesc pe două voci, versuri de Harry Negrin, în „Revista artistică a Armatei”, Bucureşti, 1962; • Se aprind pământenele stele (1961), cântec liric pentru cor mixt şi bariton, Orchestra Simfonică Radio, versuri de Ion Serebreanu; • Tinereţe, viaţa mea (1963), cântec liric pentru solo soprană şi cor de femei, versuri de Demostene Botez, Bucureşti, 1969; • Imnul femeilor (1963), imn pentru cor de femei, versuri de Eugen Frunză; • Cântec liric (1964), unison bărbătesc, versuri de Ion Teodorescu, în „Îndrumătorul cultural al Armatei” (1964), Bucureşti, Casa Centrală a Creaţiei (1966); • Venim, e Spartachiada (1964), marş pentru cor pe voci egale, versuri de Mihail Joldea, în „Sportul popular” nr.

Şerban şi Olimpia Arghir; • Olimpiada veseliei (1984), muzical pentru copii, libretul de Bob Friedman şi H.

A scris articole în „Muzica”, „Contemporanul”, „Informaţia Bucureştiului”, „România liberă” etc.

A fost distins cu menţiuni (1965, 1970, 1971, 1974), Premiul juriului (1966) şi Premiul III la Concursul naţional de muzică uşoară de la Mamaia, cu Ordinul „Meritul cultural”, clasa III (1969) şi Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor (1972).

Creator prolific în domeniul muzicii uşoare, atent la toate evenimentele sociale care au traversat timp de o jumătate de veac mai ales tinerii şi copii, Giroveanu a reuşit să oglindească pe calea cântecului o întreagă istorie.

Dispunând de o vână melodică pe cât de inspirată, pe atât de variată, continuând în special tradiţia romanţei clasice româneşti din secolul XIX, compozitorul a dat la iveală sute de piese care s-au impus prin simplitatea discursului melodic, adeseori inspirat din melosul popular.

hanul ancutei privighetoarea-39hanul ancutei privighetoarea-55hanul ancutei privighetoarea-9

Kanner, Sandu Darian şi Vasile Chiriţa, decembrie 1959, Piteşti, Teatrul „Alexandru Davilla” • Do, Re, Mi, Fa etc. Nicolaide, primă audiţie, aprilie 1960, Bucureşti, Teatrul „Constantin Tănase” (în colaborare cu Elly Roman); • Când cântă privighetorile (1960), comedie muzicală în două acte, libretul de Lucia Demetrius, mai 1961, Bucureşti, Teatrul C.

One thought on “hanul ancutei privighetoarea”